RA 55 B 40

Овој професионален автомат е наменет за перење на сите видови тврди подови во индустријата, образованието, здравството, хотелиерството, трговски центри и др.

Автоматот е лесен за маневрирање, долготраен и изработен од нескршлив материјал. Неговата ефикасност ја чини тоа што при работа со овој апарат во истовреме еден работник го риба и суши подот,така да во простории каде има фрекфенција на проток на луѓе,не претставува проблем луѓето да се движат. Овој модел работи на батерии, така што нема кабел позади него додека се движи.

 

Гаранција 12 месеци на фабрички дефекти и недостатоци без потрошен материјал.

Обезбеден сервис и оригинални резервни делови.

Димензии (WxDxH) 1200х550х870mm
Работ. површина на четката 550mm
Ширина на сушење 850mm
Круг на вртење 1200mm
Капацитет на чистење (теоретски) 2200м²/h
Работна тежина 197кг.
Батерии 85 Аh
Сила моторот 900W
Ниво на бучава 66 dB(A)
Сад за чиста вода 40 l
Сад за нечиста вода 40 l
Макс. под притисок 110 mbar
Протокот на воздух max 32l / s
Број на четки 1 број
Обрт на четката 150 o/min