Професионални правосмукалки со извонреден квалитет

Нашата понуда вклучува професионални – комерцијални и индустриски правосмукалки со одличен квалитет. Тие се познати и како влажни и суви правосмукалки. Хотелските правосмукалки се модел на правосмукалки кој произведуваат ниско ниво на бучава. Од друга страна, индустриските правосмукалки се всушност правосмукалки кои се користат за посложени типови на задачи

Се прикажуваат сите 9 резултати

Нашиот каталог на производи нуди широк спектар на различни машини, опрема и производи за чистење. Меѓу категориите на производи има машини за перење под висок притисок, машини за чистење подови, машини за перење теписи, машини за хемиско чистење, професионални и индустриски правосмукалки, како и голем број на професионална опрема и производи за чистење. Можеме со сигурност да кажеме дека имаме најдобар сооднос цена-квалитет кога станува збор за индустријата за чистење. 

Разлики помеѓу индустриски правосмукалки 

Пред сè, треба да се забележи дека постојат два вида индустриски правосмукалки, таканаречените комерцијални индустриски правосмукалки и вистински индустриски правосмукалки. Главната разлика меѓу нив е што вистинските индустриски правосмукалки се користат за потешко и покомплексно чистење во различни индустрии. Се користат за вшмукување на градежен шут, метални и пластични струготини при обработка на CNC машини, масло, пилевина итн. Комерцијалните индустриски правосмукалки имаат малку поинаква намена. Тие главно се користат за професионално чистење и се користат за смукање на вода и прашина. До одредени граници можат да го издржат смукањето на крупната прашина и ситниот шут, но не е пожелно да се товарат до тие граници. 

 

Хотелски правосмукалки - комерцијални правосмукалки 

Под хотелски правосмукалки, можеме да ги вклучиме само оние што се правосмукалки за прашина и имаат специфичен облик кој е многу погоден за употреба во хотели. Нивото на бучава што го произведуваат е многу ниско, поради што е многу пожелно кај хотелиерите. Од друга страна, комерцијални правосмукалки се сите оние кои служат за смукање на ситна прашина со резервоари со помал волумен, каде што обично користат кеси во резервоарот за да ја соберат нечистотијата. Нивната примена е широка и тие се многу барани. На некој начин, хотелските правосмукалки можат да се класифицираат во таа групација.