APESIN_Combi_DR_image_w1266_hx

Apesin Combi DR

Концентрирано течно средство за дезинфекција на површини

Пакување : 5 литри
Дозирање : 0,5 – 2 %.
Намена : дезинфекција на површини, опрема, инвентар во прехрамбена индустрија, кујни, хотели, ресторани

Logo_tana_professional_R_RZ_300px
apesin_hd-2xakv7fhl812vvp4ift0qy

Apesin handaktiv

Срество за дезинфекција на раце

Пакување : 1 литар
Дозирање : Готов раствор
Намена : дезинфекција на раце

Logo_tana_professional_R_RZ_300px
tana-nowa-quick-des

Quick des

Средтво за дезинфекција

Пакување: 750 мл
Дозирање : Готов  раствор
Намена : дезинфекција на површини кои не треба да се бришат
Аналитички ваги, електронски инструменти и сл.

Logo_tana_professional_R_RZ_300px