403201

Patronal ECO

Средство за чистење санитарии со заштитна формула
*Еколошко средство

Пакување : 1L и 10L
Дозирање : Неразредено или 20ml / 1L ладна вода
*Работен раствор од 1L средствo : 1L литри
Намена :  (лавабо, шоља, писоари, керамички ѕидни и подни плочки )

Untitled
Acido

Acidofix GEL

Вискозно средство за отстранување бигор и ‘рѓа

Пакување : Готов раствор 500ml
Дозирање : Неразредено или 1L / 10L ладна вода
Намена :  (шоља, писоари)

Untitled
6_6

Powerfix GEL

Моќно средство за чистење тоалети

Пакување : 1L
Дозирање : Неразредено
Намена :  (шоља, писоари)

Untitled
sanical-eco

Sanical ECO

Хигиена во санитарни простории
*Еколошко средство

Пакување : 1L и 10L
Дозирање : Неразредено или 20ml / 1L ладна вода
*Работен раствор од 1L средствo : 50L литри
Намена :  (лавабо, шоља, писоари, керамички ѕидни и подни плочки )

Untitled
42513_zoom_0

Pinoset & Pacific fresh

Ароматични масла

Пакување : Готов раствор 500ml
Дозирање : Неразредено

Намена : Санитарните простории

Untitled
49755_big_2

Omni Fresh

Неутрализатор на непријатни мириси

Пакување : Готов раствор 1L
Дозирање : Неразредено или 100ml / 8L ладна вода
Намена :(тоалети, одвод, места за отпадок,површини покриени со текстил )

Untitled