Deta

Carp Deta

Отстранувач на дамки.

Пакување : Готов раствор 1L.
Дозирање : Неразредено
Намена : Текстил

Untitled
Carpasol

Carpasol

Средство за чистење теписи со екстракција

Пакување : 10 литри
Дозирање : 1-1, 5L / 8L вода
Намена : Теписони

Untitled
Carp A

Carp Acryl

Средство за шампонирање на тепих

Пакување : 10 литри
Дозирање : 1-1, 5L / 8L вода
*Работен раствор од 1L средство : 9 литри
Намена : Теписони

Untitled