unnamed

Diwa-Basic

Средство за комерцијални машини за миење на садови.

Пакување : 20L
Дозирање : 1,5 / 5ml по литар вода
*Работен раствор од 1L средство: 200-666 литри
Намена : (алкално-отпорен порцелан, стакло, пластика и не рѓосувачќи челик).

Untitled
567610_1

Diwa-Pronto

Средство за плакнење на садови за комерцијални машини за миење на садови.

Пакување : 20L
Дозирање : 0,25 / 0,7ml по литар вода
*Работен раствор од 1L средство : 1430-4000 литри
Намена : (алкално-отпорен порцелан, стакло, пластика и нерѓосувачќи челик).

Untitled
thumb_page_1485171113kiehl_Sp_l_blitz

Spul-Blitz

Детергент за рално перење на садови

Пакување : 1L и 10L
Дозирање : 1-2 прскања (10-20ml)/5L топла вода
*Работен раствор од 1L средство : 50-100L
Намена : (садови, чаши, прибор за јадење и кујнсќи прибор).

Untitled
282411

Arcandis Salt

Таблетирана сол.

Пакување : 2kg и 25kg
Дозирање : Зависи од минералниот состав на водата
Намена : (за омекнување на вода во машини).

Untitled