0-91107_0-90305

Blutoxol

Дезинфекционо средство за чистење во прехрамбена област.

Пакување : 1L и 5L
Дозирање : Пенка : 25 ml / 500 ml ладна вода
*Работен раствор пена 20 литри
Намена : (Salmonella, Listeria, Norovirus, мувли, прибор, даски, подови, ѕидови и работни површини).

Untitled
s-l300

Kiehl-RapiDes

Средство за брза дезинфекција без исплакнување.

Пакување : 750ml
Дозирање : готов раствор
Намена : (Listeria, Salmonella, ECEHEC, MRSA).

Untitled
opybac

Opybac

Tечен сапун и дезифициенс( 2во 1).

Пакување : готов раствор и 1 литар
Намена : Погоден за често миење на раце без иритации
-Ја одржува нормалната Ph вредност и влажност на рацете
• MRSA , EHEC

Untitled
desinet

Desinet

Средство за дезинфекција.

Пакување : 30ml / 8L вода
Дозирање : 5 литри
*работен раствор од 30ml средствo : 8 литри
166 дози

Намена : (Salmonella, Listeria ,HIV, HBV, HCV
( водоотпорни подови, предмети, мебел, работни површини
).

Untitled
opydes

Оpydes

Средство за дезинфекција на раце.

Пакување : 500ml
Дозирање : Неразредено.
• Активна супстанца во 100g: 80.0 g Ethanol
Намена : •Бактерии (вкл. EHEC, MRSA), вируси (вкл. Norovirus), габи.
(раце)
*pH вредност: 6
.

Untitled
fumex

Fumex

Средство за чистење смола.

Пакување : 1L и 20L
Дозирање : 1:4 – 1:10
работен раствор од 1 L средство : 25-220 литри
Намена : ( пушници )

Untitled