Kränzle HKS-N 15_43_original

Kranzle се професионални, индустриски машини за перење под висок притисок со ладна или топла вода, произведени во Германија.
Наменети се за перење на секаков вид на површини, подлоги, опрема , машини, возила, производни погони, и се друго што треба да се чисти со вода и висок притисок.

01_Pumpenkopf-Sondermessing_01Глава на пумпа направена од специјален месинг

Главата на пумпите на машините на KRANZLE кои се произведуваат во Германија, се направени од специјано искован месинг со што се обезбедува подолг животен век на машините.

02_Langsamlaeufer_02Спороодни мотори

Уредите, со исклучок на моделите : 1151, 10/120 се опремени со спороодни, тихи и долготрајни, 4-полни електромотори (1400 о/мин).

03_Edelstahlplunger-Keramikbeschichtung_01Клипови од нерѓосувачки челик со керамички слој

Сите уреди поседуваат клипови од нерѓосувачки челик со керамички слој. Добрите карактеристики на клиповите од нерѓосувачки челик (добра топлинска проводливост) се спојуваат со позитивните карактеристики на слојот од керамика (површина која е отпортна на оштетувања). Со тоа се овозможува зголемување на векот на траење на уредите.

04_Trockenlaufsicherheit_01Сигурност при работа на пумпата на суво

 

Сите уреди се опремени со платнена манжетна и клип со тефлонско-графитни предни прстени( челни). Одличните карактеристики на лизгање на тефлон-графитот го намалуваат триењето и а со тоа и температурата на уредот. На тој начин машината може да работи подолго време без вода а да не се оштети.

05_Bypass-Betrieb_01Бајпас режим на работа

Сите уреди при затворање на пиштолот преминуваат на бајпас  режим на работа со намален притисок. Водата со остатокот на притисок од 10 бара се пумпа во кружниот ток. Кај уредите со додатна ознака ТС ( Тотал-Стоп ) во тој случај автоматски им се исклучува моторот. Пумпата и погонот се ослободуваат со што се продолжува векот на траење на самата машина, а со тоа штедите и електрична енергија.

06_Druck-undMengenregulierung-stufenlos_01Континуирано регулирање на притисокот и количината

Кај сите уреди освен кај дуплиот агрегат постои можност за точно подесување на работниот притисок и со тоа и количината на вода врз основа на типот на предметот или подлогата што се чисти.

07_Edelstahlmanometer_01Маномер од нерѓосувачки челик

Сите уреди се опремени со големи, прегледни и пригушени со глицерин маномери од нерѓосувачки челик. Kranzle гарантира квалитет на секој детаљ.

08_Korrosionsfreiheit_01Заштитено од корозија и загарантирана долготрајност

Пречки во извршувањето на функциите поради корозија не е возможно. Сите делови на пумпите низ кои поминува вода се изработени од нерѓосувачки челик и специјален месинг.

09_Leckage-Rueckfuehrungssystem_01Систем на враќање во случај на претечување

Водена перница помеѓу системот за затворање и клипот спречува вшмукнатиот воздух да дојде до затворачот на пумпата. Векот на траење на клипот и пумпата на тој начин се продолжува.

h15Roto Mall шасија

 

 

 

Машината  К 11 52 TS T, како и машините од серија К 2000, профи и кватро имаат Roto Mall шасија.Оваа шасија се одликува со своите многу цврсти и отпорни рамки кои обезбедуваат максимална стабилност на чистач на висок притисок. Моторот и пумпата се добро заштитени од надворешни влијанија. Овие Kranzle шасии се практично неуништливи.

109_TURBO1Турбо дизна за отстранување на најзакоравени нечистотии

Турбо дизната оди во комплет со секоја машина која работи на ладна вода.Таа се одликува со голема моќ на чистење на најзакоравена нечистотија со ладна вода и без употреба на додатни детергенти. Со големиот притисок од 150-220 бари создава млаз кој има ротација како бургија за бушење. Затоа користењето на машини со ладна вода и турбо дизната овозможуваат економично и исплатливо чистење.

11_Produktsicherheit_01Заштитено од корозија и загарантирана долготрајност

Пречки во извршувањето на функциите поради корозија не е возможно. Сите делови на пумпите низ кои поминува вода се изработени од нерѓосувачки челик и специјален месинг.