Оpydes

Средство за дезинфекција на раце.

Пакување : 500ml
Дозирање : Неразредено.
• Активна супстанца во 100g: 80.0 g Ethanol
Намена : •Бактерии (вкл. EHEC, MRSA), вируси (вкл. Norovirus), габи.
(раце)
*pH вредност: 6