Desinet

Средство за дезинфекција.

Пакување : 30ml / 8L вода
Дозирање : 5 литри
*работен раствор од 30ml средствo : 8 литри
166 дози

Намена : (Salmonella, Listeria ,HIV, HBV, HCV
( водоотпорни подови, предмети, мебел, работни површини
).