Torvan Konzentrat

Активно средство

Пакување : туба од 10 литра. и шише од 1 литар
Дозирање : 25ml / 8L ладна вода
*Работен раствор од 1L средство : 320 литри
Намена : ( сите водоотпорни површини, предмети и подни облоги како и на сите обложени подови)