Tornado

Моќно средство за чистење

Пакување : туба од 10 литра. и шише од 1 литар
Дозирање : 80ml / 8L ладна вода
*Работен раствор од 1L средство : 100 литри
Намена : ( епоксиден под, бетонски под, надворешни стакла, алуминиумски и стаклени фасади)