Clar Glass

Средство за чистење стакло

Пакување : шише од 1 литар
Дозирање : 1:2
*Работен раствор од 1L средство : 3 литри
Намена : ( стакла и огледала)