Sanical ECO

Хигиена во санитарни простории
*Еколошко средство

Пакување : 1L и 10L
Дозирање : Неразредено или 20ml / 1L ладна вода
*Работен раствор од 1L средствo : 50L литри
Намена :  (лавабо, шоља, писоари, керамички ѕидни и подни плочки )