Powerfix GEL

Моќно средство за чистење тоалети

Пакување : 1L
Дозирање : Неразредено
Намена :  (шоља, писоари)