Patronal ECO

Средство за чистење санитарии со заштитна формула
*Еколошко средство

Пакување : 1L и 10L
Дозирање : Неразредено или 20ml / 1L ладна вода
*Работен раствор од 1L средствo : 1L литри
Намена :  (лавабо, шоља, писоари, керамички ѕидни и подни плочки )