Torvan Concentrate FD

Активно средство за чистење.
Пакување : 1L
Дозирање : 25ml/8L вода
*Работен раствор од 1L средство: 320L
Намена : (водоотпорни подови, подни облоги и заштитени подови).