Spul-Blitz

Детергент за рално перење на садови

Пакување : 1L и 10L
Дозирање : 1-2 прскања (10-20ml)/5L топла вода
*Работен раствор од 1L средство : 50-100L
Намена : (садови, чаши, прибор за јадење и кујнсќи прибор).