Kiehl-RapiDes

Средство за брза дезинфекција без исплакнување.

Пакување : 750ml
Дозирање : готов раствор
Намена : (Listeria, Salmonella, ECEHEC, MRSA).