Grasset Plus

Концентрирано течно високо алкално  средство за рачно и машинско чистење на многу мрсни нечистотии од масти и масла.

Пакување :5 литри ; 1 литар
Дозирање : 50-200ml/8L вода.
*Работен раствор од 1 литро средство е еднакво на 100 литри.
Намена :  За сите површини, садови, опрема, инвентар отпорни на вода и одмастувач, во погони за храна, кујни и сл.