Diwa-Pronto

Средство за плакнење на садови за комерцијални машини за миење на садови.

Пакување : 20L
Дозирање : 0,25 / 0,7ml по литар вода
*Работен раствор од 1L средство : 1430-4000 литри
Намена : (алкално-отпорен порцелан, стакло, пластика и нерѓосувачќи челик).