Diwa-Basic

Средство за комерцијални машини за миење на садови.

Пакување : 20L
Дозирање : 1,5 / 5ml по литар вода
*Работен раствор од 1L средство: 200-666 литри
Намена : (алкално-отпорен порцелан, стакло, пластика и не рѓосувачќи челик).