Blutoxol

Дезинфекционо средство за чистење во прехрамбена област.

Пакување : 1L и 5L
Дозирање : Пенка : 25 ml / 500 ml ладна вода
*Работен раствор пена 20 литри
Намена : (Salmonella, Listeria, Norovirus, мувли, прибор, даски, подови, ѕидови и работни површини).