Carp Deta

Отстранувач на дамки.

Пакување : Готов раствор 1L.
Дозирање : Неразредено
Намена : Текстил