RA 43 K 40

Овој професионален автомат е наменет за перење на сите видови тврди подови во индустријата, образованието , здравството, хотелиерството, трговски центри, маркети, дисконти, хали и др. Автоматот е лесен за маневрирање , долготраен и изработен од нескршлив материјал. Неговата ефикасност ја чини тоа што при работа со овој апарат во истовреме еден работник го риба и суши подот, така да во простории каде има фрекфенција на проток на луѓе, не претставува проблем луѓето да се движат. Овој апарат работи со приклучување на кабел.

Гаранција 12 месеци на фабрички дефекти и недостатоци без потрошен материјал. Обезбеден сервис и оригинални резервни делови.

Димензии во cm 100х 46,5х 81,5cm
Ширина на чистење (четка) 43сm
Ширина на сушење 73сm
Круг на вртење 1150mm
Капацитет на чистење (теоретски) 1720м² / h
Тежина на празен 70кг
Работна тежина 110кг
Ниво на бучава 66 dB(A)
Приклучок на струја 230V
Кабел за напојување-должина 25м
Сила моторот 1550W
Сад за чиста вода 40 l
Сад за нечиста вода 40 l
Макс. под притисок 204 mbar
Протокот на воздух max 45 l/s
Број на четки 1 број
Обрт на четката 150 o/min
Притисок на четката 0,32 N/cm² (45кг)