youtube.com/vaslin

Презентација на машина за рибање и сушење подови во МАКС Струмица

Презентација на Нови машини за чистење со помош на пареа - Хотел "Сириус"- Струмица

Болница Прилеп

Винарија Струмичко поле Василево

Млекара Бучен Козјак Куманово

Актива Штип

Жито Маркет Велес

Индустриска зона Бунарџик

Кит Го Маркет Гевгелија

Комунална Хигиена-Скопје

Кромбер и Шуберт Битола

Откуп на замјоделски производи Баџо Богданци

Плоштад Општина Струмица

Ресторан Велешко Езеро

Ресторан Прециз стил - Штип

Рудник за камен травертин - Кавадарци

Собрание на РМ

Хотел Кит Го Пехчево

Хотел Цар Самуил Банско