columbus-logo

Columbus се професионални машини за изведување на комуналните работи како што се : метење на улици, рибање и сушење, собирање на лисја и сл. Овие машини се произведуваат во Германија.