Овој  професионален автомат е наменет за перење на сите видови тврди подови во трговски центри, плоштади, индустрија, погони, дисконти, хали, и друго.

Автоматот е лесен за работа, долготраен и изработен од лесен, но цврст материјал.Неговата ефикасност ја чини тоа што при работа со овој автомат во истовреме, еден работник  го риба и суши подот, со возење. Посебно подобен каде што има  фрекфенција на луѓе,

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ :
Димензии во mm1380 x 680 x 1170 mm
Работ. површина на четката660mm
Ширина на сушење850mm
Капац. на чистење3960 m²/h-теор.макс
Оперативен капацитет на мрежата3,5 h
Бучава( звук )63 / 59* dB(A)
Тежина празен 211 kg
Работна тежина(со 180 Ah 5)405 kg
Напон на струја(бат.)24V
Mакс. моќ2240 W
Бр. на батерии-сет4 бр.во сет.
Капацитет на суви батт.( гел)180Ah
Полнач за батериида
Резервоар за чиста вода70 l
Резервоар за нечиста вода80 l
Макс. под притисок110 mbar
Макс. Проток на воздух 32 l/s
Брзина на движење6km/h
Број на четки2 бр.
Обрт на четките180 о/min
Притисок на четката40кгр.

За повеќе информации за машината слободно можете да се обратите со пишување порака подолу.