• ВИТАМИНКА-ПРИЛЕП
 • БРИЛИЈАНТ -ШТИП
 • Ф/КА ЗА КВАСЕЦ- БИТОЛА
 • Ф/КА ЗА ШЕЌЕР 4-ТИ НОЕМВРИ –БИТОЛА
 • ПАСКАЛИН-ГЕВГЕЛИЈА
 • ЦЕРМАТ -БИТОЛА
 • КОЛИД ИНТЕРНАЦИОНАЛ- КОЛЕШИНО
 • МАК-ПРОГРЕС ВИНИЦА
 • МАКС -СТРУМИЦА
 • ФАНСИ КОРНЕР-ВАЛАНДОВО
 • "ВИГО 48"БИТОЛА
 • ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА-ПРИЛЕП
 • ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА-БИТОЛА
 • ГРОЗД –СТРУМИЦА
 • ГУДАЛАТ-ГОСТИВАР
 • КВАТРО- КУМАНОВО
 • ЖИТО- СТРУМИЦА
 • ПЕКАРА ЖИТОЈУГ -КАВАДАРЦИ
 • ПЕКАРА ВКУС- ГЕВГЕЛИЈА
 • МЛИН КОДА ТРЕЈД -СТРУМИЦА
 • МЛИН СТОЈЧЕВ-БИТОЛА
 • "ЖИТО ЛУКС" СКОПЈЕ
 • АЛТРА-ГЕВГЕЛИЈА
 • ВОРИ-ГЕВГЕЛИЈА
 • ДИ-ЕМ -ГЕВГЕЛИЈА
 • ДИМКОМЕРЦ-ВАЛАНДОВО
 • КИМ- НЕГОТИНО
 • КСЕНОС-ДЕМИР ХИСАР
 • МАБИ ТРЕЈД -СТРУМИЦА
 • ФРУКТАНА -АРГУЛИЦА
 • ТРГОПРОДУКТ- СТРУМИЦА
 • СЛОГА 88-РАДОВИШ
 • "БАЏО" БОГДАНЦИ
 • МАРКЕТИ КИСИТРЕЈД-СТРУМИЦА
 • МУ МАРКЕТ-СТРУМИЦА
 • КИТ ГО-ШТИП
 • ТИНЕХ-СКОПЈЕ
 • ПРИНЦ ЕНТЕРПРАИС- СКОПЈЕ
 • ПРИНЦ ЕНТЕРПРАИС- Куманово
 • КАМ МАРКЕТИ-СКОПЈЕ
 • АСТРА-СВ.НИКОЛЕ
 • ЖИТО-ВЕЛЕС
 • "ДАУТИ" СКОПЈЕ
 • "ВАБО" ШТИП
 • ОКИТЕКС-СКОПЈЕ
 • КАЛАТЕКС-СКОПЈЕ
 • КОНФЕКЦИЈА АЛМА-ШТИП
 • КОНФЕКЦИЈА АНГРОТЕКС-ШТИП
 • КОНФЕКЦИЈА БОВЕКС-БОГДАНЦИ
 • КОНФЕКЦИЈА ВАБО-ШТИП
 • КОНФЕКЦИЈА ВЕРА МОНД-ШТИП
 • КОНФЕКЦИЈА ВИЗА ШПЕД-ШТИП
 • КОНФЕКЦИЈА ЈАГЈЕМЕЗЛЕР-ШТИП
 • КОНФЕКЦИЈА ЛАБОД МАК
 • КОНФЕКЦИЈА ЛАРС-ШТИП
 • КОНФЕКЦИЈА ЛИНЕА-ШТИП
 • КОНФЕКЦИЈА МАВИС-ШТИП
 • КОНФЕКЦИЈА МАКСИМА-ШТИП
 • КОНФЕКЦИЈА МИЛАНО-ШТИП
 • КОНФЕКЦИЈА МОНД-ШТИП
 • КОНФЕКЦИЈА ТРИТЕКС-ПРИЛЕП
 • КОНФЕКЦИЈА КУЛИ ТЕКС-ПРИЛЕП
 • КОНФЕКЦИЈА БАКИ КОМЕРЦ-ПРИЛЕП
 • КОНФЕКЦИЈА ХЕЛЕНА-СТРУМИЦА
 • КОНФЕКЦИЈА ШУНТОВ-ВАЛАНДОВО
 • КОНФЕКЦИЈА СУПЕР ХИТ-РАДОВИШ
 • ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИ -БИТОЛА
 • ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИ- ПРИЛЕП
 • ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИ -КУМАНОВО
 • ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИ -ГЕВГЕЛИЈА
 • КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА -СТРУМИЦА
 • КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА- ШТИП
 • КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА- КОЧАНИ
 • КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА –ПРИЛЕП
 • КРОМБЕРГ&ШУБЕРТ-БИТОЛА
 • WABTEC MZT-Скопје
 • Ф/КА ЗА КАБЛИ НЕГОТИНО
 • БИМ СВЕТИ- НИКОЛЕ
 • ХАЈТЕЧ КОРПОРАЦИЈА-СКОПЈЕ
 • САНКЕРАМИКА- СТРУМИЦА
 • СОКОТАБ -БИТОЛА
 • АЛИЈАНС УАН -КАВАДАРЦИ
 • АЛМАК-Струмица
 • ДЕНИ 93-ДЕНИ МЕБЕЛ–ПРИЛЕП
 • ПРОДИС-ТИРЗ-Бунарџик-Скопје
 • ИНВЕСТ А-(АДИНГ)-Скопје
 • "ТИМСТ" СТРУГА
 • "ТИРС" БУНАРЏИК-СКОПЈЕ
 • "АКТИВА" ШТИП
 • "КАРАТ М" СКОПЈЕ
 • ОПШТИНА –СТРУМИЦА
 • ОПШТИНА-КРИВА ПАЛАНКА
 • ЈПКД КОМУНАЛЕЦ –СТРУМИЦА
 • ЈПКД-КРИВА ПАЛАНКА
 • ЈПКД-ШТИП
 • ЈПКД -НЕГОТИНО
 • ЈПКД -РЕСЕН
 • ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА-СКОПЈЕ
 • ЈП ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО-СКОПЈЕ
 • ОПШТА БОЛНИЦА-КУМАНОВО
 • МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР СТРУМИЦА
 • ДОМ ЗА НЕГА ЖАНА –НЕГОТИНО
 • "ЗДРАВСТВЕН ДОМ" - ПРИЛЕП
 • РУЛЕ ТУРС-СКОПЈЕ
 • АВТОБУСКА САМ ВЕЛ –КАВАДАРЦИ
 • СТРУМИЦА ЕКСПРЕС-СТРУМИЦА
 • ТРАНСКОП АВТОБУСКА- БИТОЛА
 • "АРЦ АУТОМОТИВ" МАКЕДОНИЈА
 • "СР МЕГА АУТО" СКОПЈЕ
 • "ФАС ВАС" СКОПЈЕ
 • "АВТОПЕРАЛНА УНИВЕРЗАЛ" ДОБРЕЈЦИ
 • СЕРВИС ЗА ЧИСТЕЊЕ-СТЕД КОМЕРЦ-СКОПЈЕ
 • СЕРВИС ЗА ЧИСТЕЊЕ-МА-ПЕТ-СКОПЈЕ
 • СЕРВИС ЗА ЧИСТЕЊЕ-ДЕ–АЛ-СТРУМИЦА
 • СЕРВИС ЗА ЧИСТЕЊЕ-СЕРТА-СКОПЈЕ
 • ОЏАЦИ -СКОПЈЕ
 • "СЕКЈУРИКОМ" СКОПЈЕ
 • ЈОУДГ„АСТИБО“-ШТИП
 • ЈУДГОЦ „13 НОЕМВРИ“-СКОПЈЕ
 • ЈУДГОЦ „КОЧО РАЦИН“-СКОПЈЕ
 • ЈОУДГ„ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ“-СКОПЈЕ
 • ЈОУДГ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ИЛИДЕН-СКОПЈЕ
 • ЈОУДГ -БЕРОВО
 • ЈОУДГ–ВЕЛЕС
 • ЈОУДГ-ПРОБИШТИП
 • ЈОУДГ-КРИВА ПАЛАНКА
 • ЈОУДГ-КУМАНОВО
 • ЈОУДГ–РАДОВИШ
 • ЈОУДГ–СТРУМИЦА
 • ЈУОДГ-НЕГОТИНО
 • ЈОУДГ-ПРИЛЕП
 • ЈОУДГ–ОХРИД
 • ЈОУДГ-СТРУГА
 • ЈОУДГ-ДЕБАР
 • ЈОУДГ-ГОСТИВАР
 • Детско одмаралиште „МИХАЈЛОВО“-Кавадарци
 • "ФИДАНИ" СКОПЈЕ
 • "ОРЦЕ НИКОЛОВ"СКОПЈЕ
 • "Р.Ј.КОРЧАГИН"СКОПЈЕ
 • "11 ОКТОМВРИ"СКОПЈЕ
 • "ВЕРА ЦИРИВИРИ ТРЕНА"ШТИП
 • МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА
 • ДЕЛЧЕВО
 • ВАЛАНДОВО
 • „АУРОРА РЕСОРТ и СПА“ – Берово
 • Мотел „ МАНАСТИР “-Берово
 • КАЗИНО ФЛАМИНГО- ГЕВГЕЛИЈА
 • КАЗИНО ЈУГОСВЕН –ГЕВГЕЛИЈА
 • ХОТЕЛ НАР-ГЕВГЕЛИЈА
 • ХОТЕЛ ОАЗА- ШТИП
 • ХОТЕЛ ЦАР САМУИЛ- БАНСКО
 • ХОТЕЛ СПИРО ЗАХОВ -БАНСКО
 • РЕСТОРАНТ ЈУГОПРОМЕТ -СТРУМИЦА
 • РЕСТОРАНТ ПАЛА –СТРУМИЦА
 • РЕСТОРАНТ ЕМИ-СТРУМИЦА
 • РЕСТОРАНТ МИС СТОН-СТРУМИЦА
 • ХОТЕЛ ИЛИНДЕН- СТРУМИЦА
 • ХОТЕЛ СИРИУС -СТРУМИЦА
 • ХОТЕЛ ТИВЕРИОПОЛ –СТРУМИЦА
 • ХОТЕЛ ГЛИГОРОВ-СТРУМИЦА
 • ХОТЕЛ- ШАГАЛ
 • РЕСТОРАНТ -ПАНОРАМА
 • ХОТЕЛ ИНЕКС ГОРИЦА -ОХРИД
 • ХОЕЛ ЕПИНАЛ -БИТОЛА
 • ХОТЕЛ БИТОЛА-БИТОЛА
 • ХОТЕЛ КАПРИ- БИТОЛА
 • РЕСТОРАН СОНЦЕ-Струмица-Колешино
 • ПИЦЕРИЈА ПАРК –БОСИЛОВО
 • ПИЦЕРИЈА НЕЦКО-ШТИП
 • ХОТЕЛ "ВИЛА ПАРК" СТРУМИЦА
 • РЕСТОРАН "ВЕЛЕШКО ЕЗЕРО" ВЕЛЕС
 • ХОТЕЛ "ЦРЕШОВО ТОПЧЕ" ПРОБИШТИП
 • КАЗИНО "СЕНАТОР" СКОПЈЕ
 • ПИЦЕРИЈА "БОНИТА" СТРУМИЦА
 • ПИЦЕРИЈА "ЕЛИЗАБЕТ" СТРУМИЦА
 • ПИЦЕРИЈА "ЛА ВИТА"(НИКТОРИЈАН) СТРУМИЦА
 • ХОТЕЛ "БРЕЗА" ПРИЛЕП
 • РЕСТОРАН "РОМАНСА"ПРИЛЕП
 • МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
 • МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО-КУМАНОВО
 • МЛЕКАРА-БИТОЛА
 • МЛЕКАРА-ИДЕАЛ ШИПКА
 • МЛЕКАРА-ХИТ 73 КАМЕЊАНЕ
 • МЛЕКАРА-БОГДАНЦИ
 • МЛЕКАРА-КРИ-КРИ
 • МЛЕКАРА-БУЧЕН КОЗЈАК
 • МЛЕКАРА-ЈОКА СТРУМИЦА
 • МЛЕКАРА-ЃОРГИЕВИ-РАДОВИШ
 • МЛЕКАРА-НАТАША БЕРОВО
 • МЛЕКАРА-КРАКУТОВСКА СТАНКА-СМОЈМИРОВО-БЕРОВО
 • ВВ ЛОЗАР-ВЕЛЕС
 • ВВ ЕЗИМИТ ВИНО-ШТИП
 • ВВ ДЕМИР КАПИЈА
 • ВВ ТИКВЕШ-КАВАДАРЦИ
 • СТРУМИЧКО ПОЛЕ ВАСИЛЕВО
 • ДАЛВИНА ХАМЗАЛИ
 • АРВИН-ВАЛАНДОВО
 • СКОВИН-СКОПЈЕ
 • ЖИТО ВАРДАР -ВЕЛЕС
 • КЛАНИЦА ЖИВА- ШТИП
 • РИМЕС- СКОПЈЕ
 • СИР-МЕС- ВЕЛЕС
 • МИ-БЕТ- КАВАДАРЦИ
 • ЕКСТРА МЕИН- КУМАНОВО
 • METРО-СКОПЈЕ
 • ПРОМЕС-СКОПЈЕ
 • МЕГА-СКОПЈЕ
 • СУКЕ-ПРИЛЕП
 • АГРИЈА-ВЕЛЕС
 • "СЕРТА КОМПАНИ" СКОПЈЕ
 • СВИЊАРСКА ФАРМА- БЕРОВО
 • СВИЊАРСКА ФАРМА-ЅИПЕ ТОНИ-ВЕЛЕС
 • СВИЊАРСКА ФАРМА- СВЕТИ НИКОЛЕ-ПРИВАТНА
 • СВИЊАРСКА ФАРМА ВИ-АЛ -ЧАШКА
 • СВИЊАРСКА ФАРМА -ТАРИНЦИ
 • СВИЊАРСКА ФАРМА- СВ.НИКОЛЕ
 • СВИЊАРСКА ФАРМА ВИНИЦА С.ПЕКЛАНЕ
 • СВИЊАРСКА ФАРМА ЧЕЛОПЕК
 • СВИЊАРСКА ФАРМА ДАБИЉЕ
 • ЗСК „Г`НА“-СУШИЦА-КРАВАРСКАФАРМА
 • ЕУРОФАН
 • АГРИПРО -ВАЛАНДОВО
 • ЖИВИНОКОМЕРЦ -ШТИП
 • ЖИВИНАРСКА ФАРМА- БИТОЛА
 • ЖИВИНАРСКА ФАРМА- ГЕВГЕЛИЈА
 • ЖИВИНАРСКА ФАРМА- САЛ МАК
 • ЖИВИНАРСКА ФАРМА ВЕЗЕ ШАРИ с.Требош Тетово
 • АГРОПИН -СКОПЈЕ
 • ЗЕГИН-СКОПЈЕ
 • ВАРАДИ -ШТИП
 • Осигурување Македонија а.д. Скопје-Vienna Insurance Group (КЈУБИ)-
 • СОБРАНИЕ НА РМ-