eureka pngcolumbus-logo

Eureka и Columbus се професионални машини за изведување на комуналните работи како што се : метење на улици, рибање и сушење, собирање на лисја и сл. Овие машини се произведуваат во Италија и Германија.